Dokonujemy
analizy

Pierwszym krokiem jest wykonanie analizy potrzebnych funkcjonalności i podzielenie ich na moduły. Pozwala to uporządkować projekt i jasno doprecyzować jego logikę.

1
Ustalamy
harmonogram

Przedstawiany Klientowi harmonogram - zawiera terminy wdrożenia, uzupełnienia przykładowymi treściami a także czas oddania projektu do użytku.

2
Wdrażamy
System CMS

Jeżeli posiadamy niezbędne moduły przystępujemy do wdrażania rdzenia będącego silnikiem dla całego systemu TS.CMS 6.0. Kolejnym krokiem jest dopasowanie istniejących modułów, tak, aby spełniały wymagane funkcjonalności.

3
Tworzymy
nowe moduły

Jeśli nie posiadamy któregoś z modułów na tym etapie budujemy go i dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.

4
Przeprowadzamy
testy

Gdy system jest kompletny przeprowadzamy testy i uruchamiamy specjalny adres (niewidoczny dla przypadkowych użytkowników). Na tym etapie mogą Państwo zweryfikować, czy system działa w zamierzony sposób

5
Podsumowujemy

Cały czas jesteśmy do dyspozycji Klienta, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba możemy zmienić działanie dowolnego elementu.

6